Längre avskrivning för hållbara VA-nät

Kiruna och Luleå är exempel på kommuner som valt att planera för längre livslängd. Kiruna tillämpar idag 80 års avskrivning på VA-nätet och i Luleå räknar man med hela 100 år för större rörledningar och 75 år för mindre. Detta är väsentligt längre avskrivningstider än rikssnittet vilket bör glädja invånarna.

Läs hela artikeln i NSD av Kenneth Dahlgren Lars-Olof Nilsson här.