Kraven på hållbara ledningsnät för VA ökar i många kommuner

Kraven på hållbara ledningsnät för VA ökar i många kommuner.
På det temat anordnade Betongrörsgruppen ett välbesökt riksdagsseminarium tillsammans med Civilutskottet samt Konstitutionsutskottet.
– Så som ledningsnäten ser ut i kombination med många kommuners ansträngda ekonomi, riskerar notan att landa hos staten i slutänden, sa Lars-Olof Nilsson, Betongrörsgruppen.

 Nyligen har Betongrörsgruppen lanserat en projekteringspolicy för beslutsfattare, politiker och tjänstemän. Vad ska en beställare uppmärksamma? Vad fordras under hela processen för ett hållbart liksom ett miljövänligt byggande av VA-nät?

Ett stort antal politiker är nya på sina poster, säger Stefan Karvonen, Betongrörsgruppen. Vi har många nya i riksdagen, men ett flertal maktskiften efter senaste valet i kommunerna. Vi såg ett utbildningsbehov, och sammanställde därför projekteringspolicyn.

Värdar för seminariet var Per-Arne Håkansson (S), Konstitutionsutskottet, samt Larry Söder (C), Civilutskottet. Gemensamt driver de ett närverk i riksdagen för VA-frågor, och arbetar strukturerat med att uppmärksamma på både de utmaningar riksdagen står inför, liksom de lösningar som finns.

Så går det att bygga för 150 års hållbarhet? Ja, det går om man gör rätt i alla led, och det går dessutom att bygga roligt, spännande och konstnärligt.

Dagens huvudtalare var Jens Thoms Ivarsson, Creative Director på Göteborg kretslopp och vatten. Jens Thoms Ivarsson arbetar i processen med konst, design, arkitektur och design i samband med till exempel anläggning av dagvattenhantering.

När konstnärer kopplas på redan i planeringsstadiet av ett nytt bygge, blir resultatet fantastiskt också för människan. Många, många av de bilder Jens Thoms Ivarsson visade inspirerade stort.

Konsulterna Mats Thureson och Beatrice Aulin, båda från Tyréns,  gick igenom exakt vilken roll olika aktörer har i en anläggningsprocess, från beställaren, via rörläggaren till besiktningsmannen i slutänden, och det stod klart att ska vi klara 150 års hållbarhet behöver samtliga i alla led till del förändra sitt arbete kvalitativt och vara noggrannare.

Utmaningarna är stora för kommuner och flera talare nämnde behovet av samarbete mellan kommuner. Kommunsamverkan är ett område där riksdagen kan agera, vilket framhölls av bland annat representanter för Svenskt Vatten.