Rusta Sverige för ett nytt, blötare klimat

Nio av tio kommuner uppger att de redan i dag har påverkats av klimatförändringar, främst i form av ökade temperaturer, ökad nederbörd och förändrade vattenflöden. Avlopp och dagvattenledningar är inte byggda för att klara påfrestningarna som kombinationen befolkningsökning och stigande temperaturer medför.

Läs hela ledaren i Expressen här.