Klimatförbättrad betong redan idag – ny vägledning från Svensk Betong

Redan idag är det möjligt att reducera klimatpåverkan från betong för en rad olika konstruktioner. Betongbranschens har satt upp målsättningen att inom fem år nå halverad klimatpåverkan. En viktig del i arbetet är därför att öka användningen av klimatförbättrad betong och som ett led i det arbetet har Svensk Betong nu tagit fram en vägledning.

Läs mer här.