Bättre kvalitet ger billigare och säkrare VA-nät (Altinget)

Ökat byggande, mer extremt väder och förtätning av våra städer är viktiga skäl till att det satsas mer på våra VA-nät. Det går i dag att bygga VA-nät med 150 års livslängd, men det kräver att kommunerna ställer rätt krav redan under upphandlingen, skriver Stefan Karvonen och Lars-Olof Nilsson, Betongrörsgruppen.

Läs artikeln i Altinget här.