Nytt robust avloppssystem i Malmö

Malmös existerande avloppssystem började byggas för 100 år sedan. Nu är det hög tid för ett nytt med större kapacitet, som klarar den snabbt växande staden.

– Vi planerar en tunnel som blir mellan fem och sex kilometer lång, berättar Ulf Nyberg, programledare på VA Syd och ansvarig för projektet.

Infrastruktur ovan mark måste mötas av infrastruktur under mark, och Malmö växer så att det knakar. VA Syd har gjort ett fördjupat utredningsarbete för att se vilken lösning som gör mest samhällsnytta.

Nyligen sa VA Syds förbundsstyrelse ja till tunnelalternativet. Efter årsskiftet är det kommunstyrelsen i Malmö som tar det slutgiltiga beslutet.

– Den nya tunneln kommer att ligga 25 meter under mark, säger Ulf Nyberg. Vi borrar med samma teknik som användes för Citytunneln i Malmö och Metron i Köpenhamn. Tekniken innebär att vi klär in hålet med betongelement så att det blir helt tätt. Detta utgör samtidigt ett stöd för borrhuvudet, vi tar stöd successivt och kan därför borra väldigt långt.

Södra Sverige består av en hel del kalkberg. I Stockholm får man spränga sig fram, men i Malmö går det alltså bra att borra. Man beräkar att kunna borra sig fram med 15 meter per dygn.

– Betongelementen är på 300 millimeter, så det är rejäla saker vi täcker med, säger Ulf Nyberg. Tunneln ska sedan hålla och vara underhållsfri, vi förväntar oss ingen drift på den.

Under sträckan faller tunneln totalt fem meter, för att avloppsvattnet ska kunna forsa fram till Sjölunda reningsverk.

– Det får inte förekomma något slarv med lutningen, konstaterar Ulf Nyberg.

VA Syd har varit noggranna vid sina undersökningar. Finns det inslag av flinta, som är hårt, i marken? Finns det sprickor i kalkberget? Allt sådant måste vara utrett. Kostnaden för tunneln beräknas bli 2,1 miljarder kronor. I budgeten finns en så kallad riskkostnad på 300 miljoner kronor. Det är den summan VA Syd har för oförutsedda händelser.

– Risker är kostnadsdrivande, förklarar Ulf Nyberg. Stöter borren på ett annat slags berg så blir det omedelbart dyrare.

Tunneln skrivs av på 100 år, men förväntningen är en betydligt längre livslängd.

– Vi visste inte för 100 år sedan när avloppssystemet byggdes hur staden skulle komma att se ut i dag. Tunnelns tidsperspektiv är mycket långt. Egentligen vet vi inte hur staden ser ut om ytterligare 100 år eller vilka behov som finns då, säger Ulf Nyberg. Men det är nu vi måste skapa förutsättningar för staden att utvecklas i ett långt tidsperspektiv med stor hänsyn till vår vattenmiljö. En tunnel skapar möjligheter.

 

Fakta:

  • Projektet med det nya avloppssystemet föreslås starta 2026, och byggtiden är sju år.
  • Reningsverket Sjölunda ska byggas ut och kapaciteten ökas, det arbetet väntas vara klart 2028.
  • Det nuvarande avloppssystemet har hållit i 100 år. 90 procent av Malmös avlopp går den vägen till Sjölunda avloppsreningsverk.
  • Nya tunneln kommer att ha en magasinerande funktion, vilket avlastar reningsverket Sjölunda.
  • Risken för översvämningar i källare samt föroreningar i Malmös kanaler minskar.