Stort behov av förnyelse i åldrat VA-nät

Kommunernas VA-system börjar bli föråldrade, samtidigt som kraven ökar på bland annat rening och klimatanpassning. Behovet av förnyelse är stort. Alla kommuner måste ha en plan för hur det här ska hanteras, säger Fredrik Vinthagen, kommunikationsstrateg på Svenskt vatten, till Värmlands Folkblad.

Läs mer här.