Säkra vattnet med bättre ledningar

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Trots det bryr vi oss inte tillräckligt mycket om de ledningsnät som försörjer oss med dricksvatten, hanterar dagvattnet och tar hand om avloppsvattnet. Det som behövs nu är mer resurser att arbeta för långsiktigare och hållbarare lösningar. För trots att läget kan synas akut får vi inte välja för kortsiktiga och snabba lösningar. Det gäller att investeringarna görs rätt med fokus på både hållbarhet och funktion. Det är fullt möjligt att bygga avlopps- och dagvattennät med 150 års livslängd, men då måste kraven vara höga, och ställda redan under upphandlingen. Att välja kvalitet behöver varken ta längre tid eller vara dyrare, långsiktigt blir det alltid billigare., skriver Lars-Olof Nilsson, S:t Eriks, och Stefan Karvonen, Meag Va-system AB, i Östra Småland. Läs artikeln här.