Vi välkomnar rapport Framtidens hållbara VA-ledningssystem

Vi välkomnar Svenskt Vattens nya rapport om hållbarare VA-nät. Författarna har gjort ett gediget arbete och rapporten kommer att bil en bra grund för fortsatt arbete. Vi välkomnar Svenskt Vattens mål om att VA-nät ska ha en livslängd på minst 100 år. Betongrörsgruppen skapades för att arbeta med och för längre livslängd och vi medverkar gärna i det fortsatta arbetet för att garantera längre livslängd på våra VA-nät. Vår uppfattning är att det går att bygga självfallsledningar som klarar 150 års livslängd, säger Lars-Olof Nilsson från S:t Eriks och Stefan Karvonen från Meag Va-system.

Investeringarna i VA-nät överstiger idag 7 miljarder kronor i Sverige. Men förnyelsetakten behöver enligt Svenskt Vatten öka med 40 procent för att inte underhållsbehovet ska skjutas på framtiden. Det är viktig att vi ser till livslängd och totalkostnad när vi väl gör dessa stora investeringar så att vi inte riskerar att behöva göra om i förtid. Det gäller att investeringarna görs rätt med fokus på både hållbarhet och funktion. Det är fullt möjligt att bygga avlopps- och dagvattennät med 150 års livslängd, men då måste kraven vara höga, och ställda redan under upphandlingen. Att välja kvalitet behöver varken ta längre tid eller vara dyrare, långsiktigt blir det alltid billigare.  Den nya rapporten Framtidens hållbara VA-ledningssystem är en bra utgångspunkt för detta arbete.