Lär av Schweiz för ett mer hållbart VA-system

Nya hårdare krav i Schweiz tillåter bara fem procents deformation av flexibla VA-rör. Överlag är kraven mycket hårda på entreprenörer att visa hur man gjort sitt ledningsbyggande, oavsett materialval. Följs inte normen gäller inte avtalet. För att minska risken för stora deformationer av flexibla rör fyller man även ledningsgraven till viss del med betong. Kraven gentemot entreprenörer på vilka fyllningsmaterial som ska användas ökar också i Schweiz.

Schweiz är en föregångare på många områden när det gäller långsiktighet och värnandet om hälsa och god miljö. Det gäller även VA-näten där landets geografi också bidrar till tuffare krav. Professor Francesco Valli och diplomingenjör Thomas Rohr har båda medverkat i arbetet för nya normer för ökad hållbarhet och mindre deformationer. Precis som i Sverige används både styva och flexibla rör. Styva rör tar själva upp laster från jord medan flexibla rör är helt beroende av packningsarbetet runt rören för att ta upp belastningar. Deformerade rör kan ge minskat flöde, sämre hållbarhet och risk för läckage.

– De nya kraven har föranletts dels av problem med att få fogar täta och att flexibla rör deformerats vid ofullständig utförd packning, berättar Thomas Rohr som arbetar för Creabeton i Luzern.

Professor Francesco Valli, som varit verksam vid fackhögskolorna i Basel och Luzern har forskat länge kring hållbara tunnlar och rör, förklarar att de nya kraven ska vara lättare att förstå men de har också stämts av mot verklig hållbarhet.

– Arbetet med de nya normerna för VA-nät startade 2011 och blev klart först i år. De formler som användes tidigare var svåra att förstå och ingen visste egentligen hur de var framtagna. Arbetet med de nya normerna har därför tagit tid och inbegripit att ta fram helt nya modeller och formler samt att verifiera dem med tester, förklarar Francesco Valli.

Diplomingenjör Thomas Rohr menar att problemen med rörskador i samband med att rörgravar fylls igen inte är så vanligt förekommande i Schweiz. Däremot förekommer det att entreprenörer inte använder det material som föreskrivits av kund.

– Kraven ökar nu på att det ska skrivas ut i handlingar vad rören ska klara. Entreprenörer måste också visa hur man fyllt ledningsgravarna och i normerna föreskrivs hur de ska återfyllas. Dessutom fyller man ofta ledningsgravarna med betong för att förstärka flexibla rör.

Professor Francesco Valli menar att de nya normerna kommer att påverka hur man arbetar med VA-nät. När det gäller materialval har man försökt arbeta oberoende. Olika typer av rör har olika skaderisker. Intresse för de nya normerna har varit stort och kurser har hållits för berörda företag och branschorganisationer.