Lärdomar från Schweiz

Att Schweiz nu skärper kraven mot deformation och ökar uppmärksamheten på att rörläggningen sker på rätt sätt är inget som förvånar Lars-Olof Nilsson från S:t Eriks och Stefan Karvonen från Meag Va-system.

Schweiz följer i spåren efter vad som skett i Tyskland och USA, konstaterar Lars-Olof Nilsson, S:T Eriks. I Schweiz har man upptäckt svårigheten som finns med att packa runt större rör som har en för låg egenvikt. I USA har utredningar från sex delstater visat att om de initiala deformationerna är för stora, så ökar de sedan ytterligare över tiden. Det kan handla om så mycket som upp till tre gånger på en 15 års period. De åtgärder som nu görs i Schweiz och USA är till för att strama åt vad som är tillåten deformation och för att noggrannare kontrollera utfört arbete.

– Redan vid dimension 400 mm sker packningen av fyllnadsmassor långt under rörets mittpunkt vilket gör att röret lyfter om det inte har en tillräcklig egenvikt, eller att man på rör med för låg vikt lägger på nedhållande tyngder under fyllnads och packningsarbetet, vilket tyvärr inte sker, säger Lars-Olof Nilsson, S:T Eriks.

Ökade krav på mindre deformationer är ett resultat av felaktigt lagda ledningar. Ökade kunskaper hos främst entreprenörerna samt ökad kontroll är den kortsiktiga lösningen vid byggande med flexibla rör.

– Detta bekräftar vad vi sagt en längre tid. Det är mer komplicerat att bygga ledningar med flexibla rör. På grund av att det bara är fyllningen kring rören som står för styrkan i konstruktionen är det svårare att få ett fullgott slutresultat jämfört med styva rör. Projektering måste då ske med fler parametrar för rätt utförande, val och kontrollen av fyllningsmaterial blir viktigare. Entreprenörerna måste också förstå vad som krävs för att få korrekt lagd ledning, säger Stefan Karvonen, Meag Va-system.