Få kommuner planerar VA-system för ändrat klimat

Enbart fyra av tio kommuner har med klimatanpassning vid planering av VA-system och markområden. Hanteringen av de faktiska klimatriskerna är i dag de facto begränsad. Detta framkom på en konferens om klimatanpassning arrangerad av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Läs mer här.