Brännande samtal på VA-mässan

De flesta sakkunniga är överens – de VA-nät vi nu bygger kommer inte att hålla tillräckligt länge. Målet är en livslängd på 150 år. Men risken är att det bara blir 80 år.  Det går att få långsiktig hållbarhet, om alla aktörer i varje led gör sitt yttersta.

Ansvaret för önskad livslängd vilar på politiker, beställare, de tekniska konsulterna, projektörerna, besiktningsmännen och rörproducenterna. Så vad krävs av var och en för att nå målet?

Den 25 september arrangerar Betongrörsgruppen tillsammans med VA-mässan en paneldiskussion på temat ”Bygga för 150 års hållbarhet”. Panelen består av beställare, politiker, projektörer, tillverkare av rör samt försäkringsbranschen som redogör för kostnader som uppstår när vädret går mot fler och häftigare skyfall.

Datum och tid: Tis 25 september, kl 13:30-15:30
Plats: Kongresshuset, Elmia
Kostnad: Kostnadsfritt, men vid uteblivet besök debiteras 200 kronor.
Anmälan: Anmälan krävs och är bindande. Gör din anmälan senast 24 september genom att fylla i formuläret här. Anmälningar efter sista anmälningsdag hanteras utifrån plats.

Läs programmet HÄR.