Investera miljarder i vatten och avlopp innan det är för sent

Nu när valet är över måste de kraftigt eftersatta VA-systemen runt om i landet åtgärdas. Parasiter och bakterier kan spridas om avloppsvatten kommer in i dricksvattnet och göra människor och djur sjuka. Skyfall kan orsaka översvämningar om rören är underdimensionerade. Sjöar och hav förorenas när avloppen inte fungerar. Det gigantiska underhållsunderskottet får redan nu konsekvenser för samhällsutvecklingen, skriver Jenny Sonesson på GPs ledarsida.

Lär mer här.