Seminarium i Malmö: Länge leve VA-näten

Betongrörsgruppen och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bjuder in till ett seminarium om hållbarhet och livslängd för våra vatten- och avloppsnät den 11 juni klockan 10-12 i Börshuset, Skeppsbron 2 Malmö.

I dag ställer samhället krav på att VA-näten ska ha en livslängd på 150 år. Vi kommer inte att kunna gräva upp för att lappa och laga, städerna förtätas och allt fler ytor blir hårdgjorda. VA-näten ska också tåla kraftiga skyfall.

Är det möjligt med en så lång livslängd och på vem vilar ansvaret? Politikerna, beställarna, de tekniska konsulterna, projektörerna eller rörproducenterna? Och hur ska det gå till?

Deltagare är:

Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet, Malmö Stad.
Katja Frid, Tekn.dr., lektor på Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola.
Ingemar Magnusson, projekt- och byggledare, ÅF.
Lars-Olof Nilsson, ansvarig teknik och utveckling Infra, S:T ERIKS.

Moderator:
Per Tryding, vice VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

När och var: 11 juni klockan 10-12. Skeppsbron 2, Malmö

Anmälan görs till: seminarium@utveckling.scantechab.se