Betong, still going strong

I Malmö finns det en betongledning som grävdes ned redan 1890.
Den är 90 meter lång och lever i högönsklig välmåga.
– Det är inte de äldsta ledningarna som är de sämsta, konstaterar Leif Ståhl, enhetschef på VA Syd.

Röret i fråga ligger nedgrävt under Regementsgatan längs kanalen i Malmö. Men det finns fler som hängt med länge.

– Vi har ganska många ledningar i Malmö med hög ålder, berättar Leif Ståhl.

Den äldsta dagvattenledningen som fortfarande är i drift är som sagt från 1890, men från åren strax efter sekelskiftet, 1900-1909, finns det 1,6 km dagvattenledningar som används fortfarande. När det gäller spillvattenledningar är det 6,1 km från motsvarande period som fortfarande fungerar utmärkt. Malmö har totalt 551 km spillvattenledningar, 619 km dagvattenledningar och 311 km kombinerade ledningar.

– Vi byter inte rör bara för att de är gamla, säger Leif Ståhl.

Just nu pågår ett renoveringsprojekt i Gamla Staden i Malmö. Jimmy Andersson, chef för förnyelse- och underhållsenheten på VA Syd, ansvarar för det arbetet.

– Det känns som om vi arbetar överallt i hela staden för tillfället, säger han.

– När vi förnyar är vår strävan att ledningsnäten ska hålla i 150 år, berättar Jimmy Andersson. Det är vår önskan. Men vi tror inte att det som ligger i dag kommer att hålla så länge, det ser vi redan.

Det finns flera olika skäl att rören inte håller så länge som önskvärt, men Jimmy Andersson framhåller en.

– Det har stor inverkan hur man lägger rören och hur kringarbetet är genomfört, säger han. När det gäller skador på insidan är det ofta skador som beror på vilket slags avloppsvatten som runnit igenom.

VA Syd ansvarar för Malmö, Lund, Eslöv och Burlövs kommuner, och man har tagit beslut att öka förnyelsetakten.

– Vi har ett mål att under fyra år hålla en takt på 0,5 procents förnyelse i snitt per år. Det kanske inte låter mycket men det blir en hel del meter ändå. Vi har också en plan att på sikt öka takten till 0,7 – 0,8 procents förnyelsetakt.

VA Syd använder de olika material som finns på marknaden.

– Vi väljer material utifrån projekt efter projekt, det beror på var rören ska ligga och hur omgivningen ser ut, säger Jimmy Andersson.