Upphandling av VA-system med hållbarhet i fokus (film)

Stefan Karvonen, affärschef MEAG Va-system, berättar om hur upphandlingar bör göras med hållbarhet i fokus så att VA-systemen håller i 150 år.