Bygg VA-system för framtida generationer

Allt fler börjar inse att vi måste satsa mer på våra vatten- och avloppsnät. Många nät är gamla och behöver uppgraderas. Urbaniseringen ställer ökade krav på kapacitet och risken för extremväder gör att vi behöver bättre dagvattenhantering. Så långt är i princip alla överens, men nu måste vi börja diskutera hur det ska göras och finansieras, skriver Lars-Olof Nilsson, Ansvarig för teknik och infra, ST:ERIKS och Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef Starka Betongindustrier KB, i Dagens Samhälle. Läs artikeln här.