Det är en fråga som rör oss alla

Att renovera och förnya kommunens va-nät är ingen valvinnande fråga, men en som i högsta grad rör alla kommuninvånare. Jo, det rör i högsta grad alla kommuninvånare, det handlar nämligen om den vardagliga lyxen att kunna skruva på kranen och få friskt, rent dricksvatten i glaset. Men vill det sig illa är det en lyx på väg att försvinna. Det handlar inte bara om extremare väder. Åldrande ledningar och eftersatt underhåll gör kommunernas va-nät allt mindre hållbart, skriver Norran.se i en ledare. Läs hela ledaren här.