Nu är hög tid att agera

Många kommuner saknar en policy för materialval, där betong borde vara det självklara valet, både av miljöskäl men också för långsiktig hållbarhet. Det är dags att ändra på det. En hållbar framtid måste vila på en hållbar grund, skriver Stefan Karvonen Meag Va-system AB och Lars-Olof Nilsson ST:ERIKS i Folkbladet. Läs artikeln här.