Alla aktörer måste klara krav på 150 år

Sverige går från en normal projektering att VA-näten ska hålla i 100 år, till att dra ut livslängden till 150 år. Detta är extremt, vi har inte sett något annat land som har så höga krav. Konsekvensen blir en omfattande och nödvändig omställning hos alla inblandade – från beställare till utförare, skriver Stefan Karvonen, Meag Va-system och Lars-Olof Nilsson, ST:ERIKS i tidningen Cirkulation. Läs hela artikeln här.