Debatt: En hållbar framtid på en hållbar grund

Att rören läggs rätt, så att vi kan vara trygga med att de ligger kvar, och att de inte orsakar någon skada vare sig för VA-systemet eller jorden de ligger i. Många kommuner saknar en policy för materialval, där betong borde vara det självklara valet, både av miljöskäl men också för långsiktig hållbarhet. Det är dags att ändra på det. En hållbar framtid måste vila på en hållbar grund, skriver Stefan Karvonen, Meag Va-system AB och Lars-Olof Nilsson, ST:ERIKS, i Jönköpings Posten. Läs artikeln här.