Hållbart i varje steg Klimatet: Vatten- och avloppsnät måste anpassas

Tanken med hållbara städer ska genomsyra varje steg, inte bara i nybyggnadsprocessen utan också vid renovering och förtätning av existerande system. Hållbara städer måste vila på en hållbar grund, och hållbara material, skriver Stefan Karvonen Meag Va-system AB och Lars-Olof Nilsson ST:ERIKS i NWT med anledning av sommarens svåra översvämningar i Karlskoga. Läs hela artikeln här.