Skärp er politiker!

Tidningen Underhåll & Driftsäkerhet skriver om eftersatt underhåll av den svenska infrastrukturen.

I december 2016 skrev fyra vd:ar och en vice vd en debattartikel i Svenska Dagbladet där de varnade för att reparationsbehovet i Sveriges VA-nät blir alltmer akut… Det är lätt att avfärda deras varning såsom en partsinlaga av intressenter som tjänar sina pengar på just VA-underhåll – samtliga undertecknare leder företag som tillverkar betongrör… I maj i år kom Svenskt Vatten med en rapport om investeringsbehovet i de svenska VA-näten. I dag satsas 12 miljarder årligen i näten. Det behövs 22 miljarder om året, enligt studien. Ännu en partsinlaga från en branschorganisation som kan nonchaleras? Nej.

Läs hela ledaren här.