Cementproduktion utan koldioxidutsläpp?

Heidelberg Cement arbetar tillsammans med Linnéuniversitetet med försök att låta alger äta upp koldioxidutsläppen från cementproduktion. Läs mer om försöket här.