Debatt: Jönköping behöver tänka långsiktigt

FÖRNYELSETAKTEN för de svenska vatten- och avloppsnäten är idag 240 år. De rör som grävs ner nu skulle alltså med nuvarande utbytestakt bli liggande där i närmare ett kvarts millennium. Det är en tidsram som måste kortas, men visar ändå på behovet av långsiktighet och hållbarhet när systemen byts eller byggs ut, skriver Stefan Karvonen, Meag Va-system AB, och  Lars-Olof Nilsson, ST:ERIKS, i Jönköpingsposten.

Läs hela artikeln här.