SR Ekot: Gamla rör påverkar priset på vatten

Utbytet och underhållet av landets vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som det gör i dag, säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

– Ja så är det. Fortsätter vi i den här takten så byter vi ut alla rör på 250 år. Och så länge håller ju inte rören. Vi siktar på att de ska hålla mellan 100 och 150 år. Så vi skulle behöva fördubbla den takten ungefär. På 20 års sikt kommer vi behöva betala mellan 50 och 100 procent mer för att ha friskt dricksvatten och rena sjöar och hav i Sverige.

Lyssna på hela inslaget i Ekot här.