Svenska Dagbladet: Sveriges VA-nät allt mer eftersatt

Investeringar i VA-nätet är osynliga så länge systemen fungerar, men uteblivna investeringar märks snabbt. Läckande avloppsrör gör grundvattnet hälsovådligt och otillräcklig dagvattenhantering ger upphov till översvämningar, skriver företrädare för AB Meag, S:t Eriks, Starka Betongindustrier, Dahlgrens Cementgjuteri och Cementa i Svenska Dagbladet 27 december.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet Näringsliv debatt här.