Ny studie om livslängd för betongrör

CBI Betonginstitutet har gjort en ny litteraturstudie om livslängd för betongrör. Studien redogör för internationella och svenska erfarenheter av livslängd samtidigt som den pekar på hur livslängden kan förlängas ytterligare. De första moderna betongrören är idag över 150 år gamla och många är fortfarande i drift. Läs studien här