Hållbarhet

Hållbarhet Allt det vi gräver ned eller tillsätter marken påverkar människor, djur och växtlighet. Det påverkar vattnet vi dricker och luften vi andas. När vi väljer betongrör väljer vi ett av de bästa material som finns. Betong innehåller enbart naturliga beståndsdelar.