Byggföretagen: Ta inte rent vatten och fungerande avlopp för givet

Kommunala vatten- och avloppsanläggningar försörjer nio av tio invånare i Sverige. Samtidigt är betydande delar av VA-nätet byggt under 1950-, 60- och 70-talen. Det innebär att en stor del av VA-nätet närmar sig sin tekniska livslängd och måste rustas för att klara befolkningsökning och klimatförändringar. Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp är underfinansierad och börjar bli föråldrad. Enligt organisationen Svenskt vatten växer skulden med 10 miljarder per år. Det är dags att ta frågan på allvar – och inse att rent vatten och fungerande avlopp inte kommer naturligt. Det skriver Anders Gärdsmark, Mia Adelöf och Anders Fredriksson vid Byggföretagen.

Läs hela artikeln i Altinget.se här.