TVÅ SVENSKA KOMMUNER HANDLAR UPP SEPARATA VA-FÖRSÄKRINGAR

Två kommuner i landet — Ystad och Örebro — har under september gått ut i offentliga upphandlingar av separata ansvarsförsäkringar för nederbördsskador som påverkar VA-näten.  Läs mer i Sak & Liv.