Stormen Hans visade brister i VA-systemen

Översvämningar och skador skapar stort lidande för den det drabbar, och stora kostnader för de kommuner som kommer i stormens väg. Men allt fler engagerar sig nu i mer resurser till VA-näten och för att ta fram lösningar att hantera stora regnmängder. Förhoppningsvis är en förändring på väg. Det talas om öppna lösningar, att bygga fler diken och dammar, och det kan vara en bra lösning på många platser. Men i urbana miljöer har VA-näten fördelen att inte ta plats. Det går att förstärka näten, använda större rör än man egentligen tänkt sig och bygga underjordiska vattenmagasin, skriver Alexander Lundgren, Benders Sverige, Erik Simonsen, Heidelberg Materials Cement Sverige, Joel Dahlgren, Dahlgrens Cementgjuteri och Oscar Ekefäll, S:t Eriks i Sydöstran.

Läs artikeln här.