En nationell vattenstrategi bör vara en av de viktigaste prioriteringarna för en ny regering

Vattenpolitiken står inför enorma och akuta utmaningar. VA-nätet över hela landet är så föråldrat och eftersatt att dricksvattenförsörjningen är långsiktigt hotad. Den nya regeringen kan inleda mandatperioden med en historisk bedrift som gynnar hela Sverige – inför en nationell vattenstrategi, skriver Malin Frenning och Andreas Lindgren på konsultföretaget Afry i Aktuell Hållbarhet. Läs artikeln här.