Framtidens VA-planering måste ske idag

Vår fasta infrastruktur kräver att man blickar långt in i framtiden och planerar – inte bara för den egna, utan även för kommande, generationer. Under många av våra städer ligger över hundra år gamla rör. På samma sätt är även våra regleringar föråldrade. Om infrastrukturen ska fungera även i framtiden måste vi kunna bygga så att dagens rör och regler ska kunna vara ändamålsenliga i hundra år till, skriver Mats Edling, Meag Va-system AB och Christer Dieden, S:t Eriks AB i Falu Kuriren. Läs hela artikeln här.