Ny vägledning för etappmål om dagvatten och hållbar dagvattenhantering

Två av regeringens beslutade etappmål ska bidra till en hållbar dagvattenhantering. Vägledningen syftar till att stötta kommunerna i arbetet med att nå dessa mål. Här beskrivs olika verktyg, processer och arbetssätt som kan bidra till att skapa underlag och förutsättningar för att nå målen, skriver Naturvårdsverket. Läs mer här.