Så kan vi förbereda våra städer på översvämningar

Tack och lov finns det mycket vi kan göra för att förbereda oss. Fler och större grönområden i städerna låter vattnet rinna undan. Sänkta gräsytor fungerar som vattenmagasin när naturen inte hinner med. Stenläggning i stället för asfalt ger vattnet någonstans att ta vägen. Och så måste VA-systemet dimensioneras både för extremväder och de allt fler människor som bor ovanpå, skriver Christer Dieden, S:t Eriks AB, Mats Edling Meag Va-system AB och Erik Simonsen Cementa AB i Folkbladet Västerbotten. Läs artikeln här.