Vi måste sluta lappa och laga VA-systemen

Utbytestakten på dagvatten- och avloppsrör i Sverige är låg, allt för låg. På sina håll ligger rör kvar från förra sekelskiftet, och den genomsnittliga utbytestakten för landet är över 200 år. Det är naturligtvis ohållbart.

Anledningen till att gamla ledningar fortfarande används är att de fortfarande fungerar bra, men även kvalitet har ett bäst före-datum. Samtidigt drabbas kommuner av att yngre rör akut måste bytas ut, och resultatet blir skademinimering utan långsiktig strategi. Man lappar och lagar, med fler läckor och stora kostnader för att gång på gång gräva upp och laga – för att inte tala om samhällskostnaderna för avstängda vägar.

Kommunerna är hårt pressade och saknar resurser för att kunna bygga för framtiden. Men vi har inte råd med ”billiga” lösningar som blir dyrare i längden. VA-näten måste byggas för framtida generationer. De måste vara hållbara, miljövänliga och funktionella i många decennier – och inte kräva ständiga reparationer.

När VA-systemen väl uppdateras bör hållbarhet vara den främsta ledsjärnan. Hållbarhet som i rör som håller länge, dimensionerade för framtiden behöv, men också hållbarhet som i minskad påverkan på både klimat och närmiljö.

Många av Sveriges kommuner har mål för livslängd, men dessa mål är ofta korta. Om alla hade kunnat kunde byta ut sina avloppsnät vart 50e eller till och med 80e år vore VA-problemen lösta, men det vore ett slöseri med pengar, klimat och tillgänglighet. Den planerade livslängden måste öka, och planeringen måste justeras därefter.

Vår uppfattning är att det är möjligt att bygga VA-nät med längre livslängd utan att rören skadas av slitage eller natur. Svenskt Vatten har nyligen beskrivit vad som krävs för framtidens hållbara VA-nät, och framhåller ett mål på minst 100 år.

Vi menar att 150 år bör vara ett mål för en realistisk utbytestakt, och även ett mål att ha i åtanke när nya rör läggs ner. För att nå upp dit måste dock kraven på alla parter vara högre, och de måste ställas såväl under projektering, upphandling, byggnation och förvaltning.