Havrebetong?

Ett forskningsprojekt, där en restprodukt från jordbruket används i betong, har kommit så långt att det nu ska användas i ett svenskt byggprojekt. Vad det här handlar om är havreskal, en restprodukt som eldas i Telge Näts fjärrvärmeanläggning i Järna. Därifrån har 5 000 ton aska årligen hamnat på deponi. Läs mer i Fastighetstidningen.