VA-systemen behöver 23 nya miljarder per år

Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt allt ifrån översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken. Investeringsbehovet i VA-systemen i Sverige uppgår till 23 miljarder kronor varje år, skriver Kenneth Nilsson och Pär Dalhielm från Svenskt Vatten i Dagens Industri. Läs artikeln här.