Arboga förväntar sig 120 års livslängd

Arboga är en kommun som förväntar sig en livslängd på 120 år på nya avloppsledningar. Philip Karlsson Rämö är VA-ingenjör i Arboga och han förklarar bakgrunden till varför kommunen satt detta mål.

– Det finns en riktlinje från svenskt Vatten om en förnyelsetakt på ca 0,6 procent och det har vi försökt möta med livslängdsmål och avskrivningstid. Vi har mycket äldre betongrör men ofta är de i gott skick. Vi filmar rören och det är sällan större problem. Behövs det gör vi punktinsatser med relining, i allvarligare fall gräver vi upp och lägger om ledningarna. Vi har också mycket betongbrunnar. Vi arbetar nu med att ta fram en standard där materialval för olika typer av ledningar kan bli en del.