Tester visar att tätningar för VA-ledningar håller i 150 år

I en ny rapport utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, nr 2019-8, Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, redovisas resultat från accelererad åldring av EPDM-gummi. Proven visar att materialet inte bryts ned under en önskad livslängd hos rörsystemet på 150 år. Testerna, som utförts vid RISE Pipe Centre i Göteborg i samarbete med 4S ledningsnät och Mölndal Stad, har skett i torr miljö med tillgång till syre i en förhöjd temperatur i 90 grader under i mer än ett års tid. Med en antagen funktionsgräns på 50 procents sättning då rörtätningarna fortfarande bedöms täta så kommer rörtätningar med EPDM-gummi klara 150 års livslängd.

  • Sedan tidigare har konstaterats att betongrör har en mycket god beständighet för normalt avloppsvatten och bedöms klara mer än 150 års livslängd. Med denna rapport är vi nu mer säkra på att avloppsledningsnät i betong klarar minst 150 års livslängd med bibehållen täthet om de installeras på ett fackmannamässigt sätt, säger Stefan Karvonen, Meag Va-system AB.

 

Rapporten Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, kan laddas ner här.