Lång livslängd resultat av ett ordentligt kvalitetsarbete

I somras uppmärksammade Skånska Dagbladet att Svedala räknar med att nya VA-ledningarna ska hålla i minst ett sekel. Enligt leverantörerna ska de nya ledningarna, bland annat avloppsrör av armerad betong, hålla i 100 år eller mer.

Vi frågade Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala, om 100 års livslängd var ett mål:

– Vi styr inte direkt på just livslängd utan lång livslängd blir förhoppningsvis resultatet av ett ordentligt kvalitetsarbete och en medvetenhet kring vad vi beställer och hur vi arbetar. Livslängden är produkten av vad som rinner i den, vad som finns i dag- och avloppsvattnet, dricksvattnets kvaliteter osv – men också hur ofta man gräver på och i närheten av rören, svarar Linda Allansson Wester.

Svedala kommun har en Normbeskrivning för allmänna anläggningar (2018) som beskriver material och metoder som är godkända för arbeten i kommunen, och som följer AMA Anläggning 13.

Engagemanget för att det ska hålla länge bekräftades av kommunens projektledare Jörgen Järevang i Skånska Dagbladet.

– När man har gjort ett så omfattande arbete som det i centrum, så vill man definitivt inte att någon ska komma och gräva upp alltsammans igen.