Fem frågor om VA-näten: Lars Beckman (M)

Betongrörsgruppen har ställt fem viktiga frågor om VA-näten till beslutsfattare.

Först ut i vår serie är riksdagsledamoten Lars Beckman (M).

 

Hur allvarlig är situationen avseende de svenska VA-näten?

– Den är mycket allvarlig och det är tyvärr uppbyggt en stor underhållsskuld på det här området i våra kommuner.

Hur ska vi komma ikapp eftersläpningen på 240 år?

– Det krävs många olika åtgärder men vi måste bland annat tillåta en ny modell för avgifter liksom att möjliggöra för privata investerare i VA nätet i Sverige. AP fonder är också villiga att investera i den här branschen.

Hur kan beslutsprocesserna i kommunerna professionaliseras?

– Genom en förbättrad lagstiftning liksom mer upphandling av konsulter mm som kan hjälpa kommunerna.

Hur kan vi göra investeringarna långsiktiga?

– Förändring av taxans konstruktion är en viktig del.

Hur kan vi finansiera VA-näten bättre?

– Genom att förändra taxans konstruktion så att man kan bygga upp en större buffert för underhåll liksom att tillåta privata investerare och AP fonden mm.