Skip to content
Betongrör

PRENUMERERA
PÅ VÅRT NYHETSBREV

Projekteringspolicy för VA-nät

Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med fokus på självfallsledningar, det vill säga spillvatten och dagvatten. Skriften riktar sig till politiker eller chefstjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Skriften tar bland annat upp följande områden; Hållbarhet och livslängd, Att vara beställare, Projektören, Bra miljöval, Entreprenören, Uppföljning och utvärdering, Materialval och Att planera för framtiden.
 
Klicka här eller på omslagsbilden för att ladda ner den som PDF

Nyheter