Kontakt

Denna grupp bildades 2016 och består av Sveriges ledande tillverkare av betongrör.

Kontaktpersoner

Maria Ekstrand, 070-870 07 29, maria.ekstrand@scantechab.se

Amanda Wollstad, 070-721 14 79, amanda.wollstad@scantechab.se