Livslängd

Livslängd Den viktigaste faktorn när det gäller rör är livslängden. Det är dyrt att gräva ned rör och dyrt att gräva upp för att reparera dem. Det kostar att stänga av en gata eller en genomfartsled för att laga, och anläggningsarbete och transporter belastar miljön. Betong håller i hundratals år – det visste redan de […]