Användbarhet

Betong är världens mest använda byggnadsmaterial. Branschen utvecklar hela tiden produkterna efter kundernas behov. Med betongrör får man hållbara installationer med lång livslängd. Betongrör håller formen och tyngden ger stabilitet. Det gör att man kan välja fler former än runda rör, exempelvis ovala rör som har högre självrensningsförmåga och kräver mindre lutning och smalare rörgravar.

Betongrör och brunnar ligger still vid återfyllning och vibrering så att operatören kan fokusera på att skapa en stark bädd. Betongrörens vikt förhindrar dem från att flyta upp när ledningen går tom samtidigt som grundvattennivån är hög, vilket kan hända vid exempelvis ihållande regn och stigande vattennivåer.

Med betongrör är det aldrig någon tvekan om att personal inte ska utsättas för tunga lyft. Betongrör hanteras av moderna lyftredskap kopplade till grävmaskin som gör arbetet och ingen ska behöva bära runt på någon form av rör eftersom alla är tunga. Betongrör har mindre behov av särskilda fyllnadsmassor utan kan ofta använda material från arbetsplatsen.

Betongrör tål att lagras utomhus under lång tid.