Kommunen ansvarar för underhållsskulden

Vatten och avlopp (VA) är en grundläggande tjänst som är nödvändig för hälsan och miljön och för ett välfungerande samhälle. Dessvärre lider VA-näten i Sverige av en betydande underhållsskuld som kommunerna bär ansvaret för, skriver Fastighetsägarna i en debattartikel i Norran. Läs hela artikeln här.