VA-nätet i Sverige i akut läge utan renoveringar

En ny undersökning från Svenskt Vatten visar att majoriteten av landets kommuner i framtiden kan få stora problem med dricksvattenförsörjningen. Under nuvarande förutsättningar kan renoveringar och uppgraderingar nationellt ta upp till 200 år. Det här har branchorganisationen Svenskt Vatten kommit fram till i sin nya driftundersökning. Sveriges kommuner riskerar att få stora problem med dricksvattenförsörjningen i framtiden om inte förutsättningarna ändras. Läs mer i Maskinentreprenören